Aquagym

Una activitataeròbica que intensifica elsbeneficis de l'esportgràcies a la resistència natural de l'aigua.

HORARIS I ACTIVITATS